آگهی استخدامی اپراتور کار تهران 2016-03-09

  اپراتور جهت کار لیزر و آشنا به امور کلینیک جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۲۲۱۷۹۴۹۰- ۲۲۴۱۱۶۵۳
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس