جوان‌ترین‌مربی‌تاریخ‌بوندس‌لیگا:من‌بامورینیو‌فر‌ق‌دارم ::

یولیان ناگلزمن، سرمربی جدید هوفنهایم، تاکید کرد که نباید او را با ژوزه مورینیو مقایسه کرد.‏

اندروید

خرید غذا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس