تیم ملی تیروکمان به فرانسه می‌رود

تیم ملی تیروکمان به فرانسه می‌رود

جا‌م جها‌نی داخل سالن فرانسه در رشته کامپوند مردان از 25 دیماه آغاز می‌شود و تا 27 دیماه ادامه خواهد داشت. نفرات اعزامی به این رقابتها را اسماعیل عبادی، مجید قیدی، یاسر عمویی و امیر کاظم پور به سرمربیگری مجید احمدی تشکیل می‌دهند.

گوشی

بکلینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس