وضعیت قرمز منابع آبی 5 کلانشهر کشور

وضعیت قرمز منابع آبی 5 کلانشهر کشور

رحیم میدانی اظهار داشت: پیش از این 6 کلانشهر کشور دارای وضعیت تنش آبی بودند که با توجه به بارش‌های اخیر شهر بندرعباس از تنش آبی خارج شد. وی تصریح کرد: با توجه به بارش‌های خیلی خوب اخیر در حوضه سد شمیل و نیان و سد میناب حدود 40 میلیون مترمکعب آب به منابع آب این سدها افزوده شد که مشکلات تامین آب تابستان بندرعباس را تا حدودی برطرف کرد.وی با بیان اینکه شهرهای کرمان، بوشهر، شیراز، مشهد و همدان همچنان در وضعیت تنش منابع آبی هستند، گفت: در کوتاه‌مدت طرح‌های بزرگی برای رفع مشکلات این شهرها نمی‌توان اجرا کرد، ولی همه تلاش‌ها و اقدام‌های اضطراری در حال انجام است تا مردم این شهرها با مشکلات جدی مواجهه نشوند.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص اولویت‌های این بخش در سال 95 گفت: طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آبی کشور کماکان در راس برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد تا ما این وضعیت نابه‌سامان منابع آب زیرزمینی را ساماندهی کنیم. وی اظهار داشت: اگر این موفقیت نصیبمان شود تحولی در روش‌های مدیریت منابع آب کشور است و بقیه برنامه‌های ما در قالب برنامه های میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده است.میدانی یکی از برنامه‌های مهم طرح تعادل‌بخشی منابع آب را برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: ما برای این موضوع در سطح ملی یک مشاور انتخاب کردیم تا با روش‌های علمی نسبت به ارتقای آگاهی عمومی و مدیریت مصرف بپردازیم. وی با تاکید بر اینکه در برنامه ششم به صورت ویژه به موضوع آب پرداخته شده است، افزود: این موضوع برای ما اهمیت دارد و از سوی دیگر مسئولیت ما را سنگین می‌کند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از مردم خواست که با همکاری یکدیگر بهره‌وری آب را افزایش داده و در مصرف صحیح آب تلاش کنیم.

وضعیت قرمز منابع آبی 5 کلانشهر کشور

رحیم میدانی اظهار داشت: پیش از این 6 کلانشهر کشور دارای وضعیت تنش آبی بودند که با توجه به بارش‌های اخیر شهر بندرعباس از تنش آبی خارج شد. وی تصریح کرد: با توجه به بارش‌های خیلی خوب اخیر در حوضه سد شمیل و نیان و سد میناب حدود 40 میلیون مترمکعب آب به منابع آب این سدها افزوده شد که مشکلات تامین آب تابستان بندرعباس را تا حدودی برطرف کرد.وی با بیان اینکه شهرهای کرمان، بوشهر، شیراز، مشهد و همدان همچنان در وضعیت تنش منابع آبی هستند، گفت: در کوتاه‌مدت طرح‌های بزرگی برای رفع مشکلات این شهرها نمی‌توان اجرا کرد، ولی همه تلاش‌ها و اقدام‌های اضطراری در حال انجام است تا مردم این شهرها با مشکلات جدی مواجهه نشوند.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص اولویت‌های این بخش در سال 95 گفت: طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آبی کشور کماکان در راس برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد تا ما این وضعیت نابه‌سامان منابع آب زیرزمینی را ساماندهی کنیم. وی اظهار داشت: اگر این موفقیت نصیبمان شود تحولی در روش‌های مدیریت منابع آب کشور است و بقیه برنامه‌های ما در قالب برنامه های میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده است.میدانی یکی از برنامه‌های مهم طرح تعادل‌بخشی منابع آب را برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: ما برای این موضوع در سطح ملی یک مشاور انتخاب کردیم تا با روش‌های علمی نسبت به ارتقای آگاهی عمومی و مدیریت مصرف بپردازیم. وی با تاکید بر اینکه در برنامه ششم به صورت ویژه به موضوع آب پرداخته شده است، افزود: این موضوع برای ما اهمیت دارد و از سوی دیگر مسئولیت ما را سنگین می‌کند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از مردم خواست که با همکاری یکدیگر بهره‌وری آب را افزایش داده و در مصرف صحیح آب تلاش کنیم.

وضعیت قرمز منابع آبی 5 کلانشهر کشور

مرجع سلامتی

مرجع سلامتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس