آگهی استخدامی مسئول IT ساختمانی 2016-02-28

  شرکت ساختمانی جهت دفتر مرکزی خود به یک نفر مسئول IT مسلط و با سابقه بصورت نیمه وقت در تهران نیازمند است. فکس: ۸۸۷۷۷۶۰۵ تلفن: ۸۸۶۵۱۸۱۰
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس