کدام کشورها از افت قیمت نفت بیشترین آسیب را دیدند؟

آتشی که عربستان و همپیمانانش دو سال پیش در «فتنه قیمت نفت»افروختند، دامن خودشان و دیگر کشورها را گرفت، کسری بودجه عربستان …

کیمیا دانلود

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس