مومنی یا برزای؛ گزینه‌های جانشینی خسرو ::

مصدومیت خسرو حیدری در آستانه بازی با ذوب آهن شوک بزرگی را به کادر فنی استقلال وارد کرد.

روزنامه قانون

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس