مصدومیت‌هارت‌واسترلینگ‌دردربی‌منچستر(عکس)

مصدومیت‌هارت‌واسترلینگ‌دردربی‌منچستر(عکس)
کابوس مصدومیت ها سیتی را رها نمی کند. پس از مصدوم شدن کمپانی و اوتامندی در بازی مقابل دیناموکیف، امروز در دربی منچستر، ابتدا استرلینگ و سپس جو هارت مصدوم شدند. مصدومیت هارت به نظر شدیدتر می رسید.

مصدومیت‌هارت‌واسترلینگ‌دردربی‌منچستر(عکس)

کابوس مصدومیت ها سیتی را رها نمی کند. پس از مصدوم شدن کمپانی و اوتامندی در بازی مقابل دیناموکیف، امروز در دربی منچستر، ابتدا استرلینگ و سپس جو هارت مصدوم شدند. مصدومیت هارت به نظر شدیدتر می رسید.
مصدومیت‌هارت‌واسترلینگ‌دردربی‌منچستر(عکس)

پرس نیوز

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس