آگهی استخدامی آزمایشگاه آزمایشگاه ابوریحان 2016-02-12

  به یک نفر کارشناس میکروب شناسی خانم جهت کار در شیفت صبح در قم نیازمندیم. شماره تماس:۳۲۹۰۵۸۲۲
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس