میثاقیان: اولین مربی هستم که پیراهنش را می‌خواهند!/ فکر کنیم صعود کرده‌ایم، دهم هم نمی‌شویم

سرمربی تیم خونه به خونه بابل می‌گوید اگر یک نفر از بین تیم ما فکر کند که به لیگ‌برتر صعود کرده‌ایم و کار تمام شده، در لیگ یک دهم هم نمی‌شویم.

دانلود موزیک

استخدام ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس