وام مسکن در تهران 160 میلیون شد

شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از 800 ، 600 و 400 میلیون ریال به ترتیب1.600 میلیون‌ ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر 800 میلیون‌ ریال)، 1.200 میلیون‌ ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر (هر یک از زوجین حداکثر600 میلیون ‌ریال) و 800 میلیون‌ ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر 400 میلیون ‌ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است. همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز) از 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1000 میلیون ‌ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر 500 میلیون‌ ریال)، 800 میلیون‌ ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر (هر یک از زوجین حداکثر 400 میلیون ‌ریال) و 600 میلیون ‌ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر 300 میلیون‌ ریال) بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.این شورا تاکید کرده است که در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج‌های مشمول این مصوبه با اولویت زوج‌های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است که با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال‌های 79، 80 و 81 به میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی (تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب 600، 500 و 400 میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک (به جر بند 3 فوق‌الذکر) امکان‌پذیر نیست.شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار (‌بدون الزام به خانه اولی بودن) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.بر این اساس، انتظار می‌رود با اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی، این امر می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی در اقتصاد کشور شود.

اخبار دنیای تکنولوژی

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس