آزادسازی قیمت خودرو در 10 سال آینده

وزیر صنعت از تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو خبر داد و گفت: براساس این برنامه راهبردی، قیمت خودرو ظرف ۱۰ سال باید آزاد شود.

بازی آزاد

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس