وقتی کروش به پدر یک ملی پوش گفت در ایران هیچی نمی شود!

وقتی کروش به پدر یک ملی پوش گفت در ایران هیچی نمی شود!
سرمربی تیم ملی با جمله جالبی که به پدر سعید عزت اللهی گفته، اعتقاد خود را درباره لیگ برتر نشان داده است.

وقتی کروش به پدر یک ملی پوش گفت در ایران هیچی نمی شود!

سرمربی تیم ملی با جمله جالبی که به پدر سعید عزت اللهی گفته، اعتقاد خود را درباره لیگ برتر نشان داده است.
وقتی کروش به پدر یک ملی پوش گفت در ایران هیچی نمی شود!

اتومبیل

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس