آگهی استخدامی به همکاری پیشگام 2016-01-14

دعوت به همکاری شرکت فرس پیشگام

  شرکت فرس پیشگام به تعدادی نیروی حسابدار با سابقه کارمفید آشنا به نرنم افزار حسابداری با حقوق مکفی و بیمه در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۳۶۲۶۰۰۰۲
استخدام کار

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس