بلماضی: انتظار این شکست را نداشتیم ::

سرمربی لخویا قطر پس از شکست تلخ خانگی برابر ذوب آهن گفت که انتظار چنین نتیجه را نداشته و در ادامه راه جبران خواهند کرد.

اخبر جهان

مد روز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس