آگهی استخدامی طراح به Javascript 2016-02-11

  به طراح وب مسلط به HTML. CSS و آشنابه  Jvscript و نرم‏ افزارهایCMS در تهران نیازمندیم. ایمیل : techupjobs@gmx.com

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس