آگهی استخدامی به به همکاری 2016-01-18

    به تعدادی نیروی خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم ساعت مراجعه(۱۰ تا ۱۶) حقوق ثابت+ پاداش سرویس رفت و برگشت، مراجعه حضوری شماره تماس: ۳۲۹۲۳۳۲۸ آدرس: خیابان زنبیل آباد، ابتدای ۳۰ متری قائم، پلاک ۲۶
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس