آگهی استخدامی فروشنده در آسمانه 2016-01-14

استخدام فروشنده در فروشگاه آسمانه

  فروشگاه آسمانه در اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی فروشنده نیازمند است. تلفن : ۳۶۲۷۰۷۷۵
استخدام کار

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس