قیمت پایین نفت دوام نخواهد داشت

قیمت پایین نفت دوام نخواهد داشت
وزیر نفت نیجریه گفت: شرکتهای نفتی نیجریه با وجود افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به حیات خود ادامه می دهند.

قیمت پایین نفت دوام نخواهد داشت

وزیر نفت نیجریه گفت: شرکتهای نفتی نیجریه با وجود افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به حیات خود ادامه می دهند.
قیمت پایین نفت دوام نخواهد داشت

دانلود آهنگ جدید

مدرسه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس