آگهی استخدامی تعمیرکار | ۹۴ 2016-01-13

استخدام تعمیرکار در تهران | پنجشنبه ۲۴ دی ۹۴

آگهی استخدام تعمیرکار در تهران تعمیرکار قالبهای , سمبه وماتریس و آشنا به , تعمیرپرسهای ضربه ای , محل کار:وحیدیه شهریار gmil.com @Job.khrzmi 65637195
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس