نرخ تورم در پایان سال 94

نرخ تورم در پایان سال 94
مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان اسفند ماه را با 0.5 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 11.3 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را با 0.2 درصد کاهش 9.7 درصد محاسبه کرد.

نرخ تورم در پایان سال 94

مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان اسفند ماه را با 0.5 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 11.3 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را با 0.2 درصد کاهش 9.7 درصد محاسبه کرد.
نرخ تورم در پایان سال 94

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس