آگهی استخدامی تعدادی خانم IT 2016-01-28

  به تعدادی منشی خانم در شرکت مهندسی معتبر IT  در تهران نیازمندیم. تلفن : ۶۶۹۰۳۴۸۴
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس