آگهی استخدامی استخدام حفاظتی تهران 2016-01-14

آگهی استخدام موسسه حفاظتی مراقبتی در تهران

  موسسه حفاظتی مراقبتی در تهران تعداد زیادی نگهبان آقا باشرایط عالی وبیمه استخدام می نماید. تلفن: ۴۴۸۹۵۸۱۴ &ndsh; ۴۴۴۹۵۴۲۷

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس