آگهی استخدامی منشی خانم رسمی 2016-02-13

  به ۲ نفر منشی خانم آشنا به زبان جهت کار در دارالترجمه رسمی در تهران نیازمندیم. تلفن: ۸۸۹۴۵۹۸۹

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس