250 میلیون به خانواده هادی نوروزی پرداخت شد ::

با انجام مراحل انحصار وراثت هادی نوروزی، باشگاه پرسپولیس مبلغ 250 میلیون به حساب شان واریز کرد.

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس