بازگشت بالوتلی به ترکیب میلان ::

سینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، اعلام کرد که بعد از صحبت کردن با سیلویو برلوسکونی، نگرانی ای ‏بابت آینده اش ندارد.‏

اس ام اس

بک لینک رنک 1سینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، تایید کرد که ماریو بالوتلی، مهاجم روسونری، در فهرست این تیم ‏برای دیدار فردا شب مقابل کارپی در کوپا ایتالیا حضور خواهد داشت.‏

وبلاگ اطلاعات

بک لینکسینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، تایید کرد که ماریو بالوتلی، مهاجم روسونری، در فهرست این تیم ‏برای دیدار فردا شب مقابل کارپی در کوپا ایتالیا حضور خواهد داشت.‏

اس ام اس

بکلینکسینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، تایید کرد که ماریو بالوتلی، مهاجم روسونری، در فهرست این تیم ‏برای دیدار فردا شب مقابل کارپی در کوپا ایتالیا حضور خواهد داشت.‏

world press news

خرید لینکسینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، تایید کرد که ماریو بالوتلی، مهاجم روسونری، در فهرست این تیم ‏برای دیدار فردا شب مقابل کارپی در کوپا ایتالیا حضور خواهد داشت.‏

استخدام

بک لینک رنک 2سینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، تایید کرد که ماریو بالوتلی، مهاجم روسونری، در فهرست این تیم ‏برای دیدار فردا شب مقابل کارپی در کوپا ایتالیا حضور خواهد داشت.‏

اخبار

بك لينكسینیشا میهایلوویچ، سرمربی میلان، تایید کرد که ماریو بالوتلی، مهاجم روسونری، در فهرست این تیم ‏برای دیدار فردا شب مقابل کارپی در کوپا ایتالیا حضور خواهد داشت.‏

موسیقی روز

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس