آگهی استخدامی یک خانم تیام 2016-02-02

  آرایشگاه تیام (زنانه) به یک همکار خانم ترجیحا تمام وقت در قم نیازمند است. تلفن : ۳۷۷۲۳۷۳۷
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس