دست و دل بازی ایران در فروش نفت

بلومبرگ اعلام کرد ایران برای اولین بار در دهه گذشته نسبت به عربستان تخفیف بیشتری برای فروش نفت خود برای ماه آینده تعیین کرد.

cars

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس