وضع جاده‌های کشور در آخرین روز سال

وضع جاده‌های کشور در آخرین روز سال
بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور تمامی محورهای استان تهران از ترافیک روانی برخوردار بوده، در آزادراه کرج-قزوین محدوده …

وضع جاده‌های کشور در آخرین روز سال

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور تمامی محورهای استان تهران از ترافیک روانی برخوردار بوده، در آزادراه کرج-قزوین محدوده …
وضع جاده‌های کشور در آخرین روز سال

تلگرام

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس