بنتانکور: افتخار می کنم که رئال مرا می خواهد ::

پدیده تیم بوکاجونیورز از اینکه باشگاهی به عظمت رئال مادرید شرایط او را برای انتقال رصد می کند، به خود افتخار می کند.

سپهر نیوز

ورزش و زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس