دعوتنامه تیم سوئدی برای کاپیتان تیم ملی ::

تیم زیر 17 سال هسکوارنا سوئد خواستار به خدمت گیری عارف محمد علی پور بازیکن شماره 5 تیم ملی نوجوانان شده است.

تکنولوژی جدید

آپدیت نود 32

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس