مرگ احتمالی مبلغ تکفیری سعودی در حادثه تیراندازی

مبلغ وهابی سعودی در حادثه تیراندازی در فیلیپین مجروح شد و تعدادی از همراهانش نیز کشته شدند.
۲۱:۲۸ – ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۱ اسفند


تکنولوژی جدید

قرآن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس