آگهی استخدامی فروشگاه قصر مو 2016-01-19

  به یک فروشنده خانم آشنا به کار آرایشگری جهت همکاری در فروشگاه واقع درالبرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۴۴۰۰۲۹۰ &ndsh; ۰۹۳۶۰۴۴۹۸۹۸
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس