آگهی استخدامی کارمند و تبریز 2016-02-22

  به یک نفر خانم جهت امور اداری و بازاریاب تلفنی بصورت نیمه وقت در تبریز نیازمندیم. تلفن:  ۳۵۵۱۷۲۵۳
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس