تصویر عجیب ارسالی از تبریز ::

باد و بوران عجیب و غریب در تبریز باعث توقف بازی و فرار بازیکنان از داخل زمین به رختکن شد.

سپهر نیوز

شبکه خانگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس