جادوگر قصد مربیگری ندارد

تسنیم نوشت:کریمی تأکید کرد که در حال حاضر قصد مربیگری ندارد و صحبت‌هایش با مالک باشگاه خونه به خونه تنها درباره شرایط این تیم بوده است.

روزنامه قانون

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس