معارفه پور علی گنجی در السد(عکس) ::

مرتضی پور علی گنجی امروز اولین تمرینش با تیم جدیدش را انجام داد و مورد استقبال فریرا قرار گرفت.

علم و فناوری

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس