بازدید رئیس مجلس از بزرگترین طرح آبخوان داری کشور

بازدید رئیس مجلس از بزرگترین طرح آبخوان داری کشور
آبخوان داری یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت سیلابها و آب های سفره های زیرزمینی برای مقابله با خشکسالی است. بزرگترین طرح آبخوان داری کشور در محدوده ای به وسعت دو هزار هکتار در فسا اجرا شده است .
۰۹:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین


بازدید رئیس مجلس از بزرگترین طرح آبخوان داری کشور

آبخوان داری یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت سیلابها و آب های سفره های زیرزمینی برای مقابله با خشکسالی است. بزرگترین طرح آبخوان داری کشور در محدوده ای به وسعت دو هزار هکتار در فسا اجرا شده است .
۰۹:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین


بازدید رئیس مجلس از بزرگترین طرح آبخوان داری کشور

اخبار دنیای تکنولوژی

آگهی استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس