آگهی استخدامی منشی خانم ثبتی 2016-01-28

  به منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و منشی مدیرعامل آشنا به کامپیوتر و تایپ با بیمه و حقوق کافی جهت کار در موسسه ثبتی در تهران نیازمندیم. تلفن: ۹و۶۶۷۵۸۶۳۸-۶۶۷۱۳۵۹۶

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس