آمار رای اولی‌ها از زبان سخنگوی وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور گفت: آمار رای اولی‌ها را تا کنون به تفکیک اعلام کرد.

world press news

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس