هنرمندانی که چراغ زندگیشان در سال 1394 خاموش شد

سال 1394 در کنار همه خوبی‌ها و خوشی‌هایی که برای هنر ایرانی رقم زد، چراغ زندگی برخی از هنرمندان بنام را هم خاموش کرده و آنها …

کیمیا دانلود

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس