فرودگاه‌بروکسل برای‌سومین‌روز بسته است

فرودگاه‌بروکسل برای‌سومین‌روز بسته است

انفجارهای روز سه شنبه گذشته برابر با 22 ماه مارس (سوم فروردین ماه) در فرودگاه و مترو شهر بروکسل پایتخت بلژیک، منجر به تعطیل شدن فرودگاه و سیستم حمل و نقل در این کشور و قرار گرفتن بروکسل در بالاترین سطح هشدار امنیتی شد.از سه شنبه گذشته و درجریان دو انفجار در فرودگاه بروکسل این فرودگاه تاکنون بر روی تمامی پروازها بسته شده است.شبکه تلویزیونی فرانس 24 از کشته شدن 34 نفر و مجروح شدن 300 نفر (که وضعیت 61 نفر آن وخیم اعلام شده)، درجریان بمبگذاری های بروکسل خبر داد.

فرودگاه‌بروکسل برای‌سومین‌روز بسته است

انفجارهای روز سه شنبه گذشته برابر با 22 ماه مارس (سوم فروردین ماه) در فرودگاه و مترو شهر بروکسل پایتخت بلژیک، منجر به تعطیل شدن فرودگاه و سیستم حمل و نقل در این کشور و قرار گرفتن بروکسل در بالاترین سطح هشدار امنیتی شد.از سه شنبه گذشته و درجریان دو انفجار در فرودگاه بروکسل این فرودگاه تاکنون بر روی تمامی پروازها بسته شده است.شبکه تلویزیونی فرانس 24 از کشته شدن 34 نفر و مجروح شدن 300 نفر (که وضعیت 61 نفر آن وخیم اعلام شده)، درجریان بمبگذاری های بروکسل خبر داد.

فرودگاه‌بروکسل برای‌سومین‌روز بسته است

اتومبیل

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس