احتمال خداحافظی توتی در پایان فصل ::

با حضور اسپالتی و نیمکت نشین شدن توتی،روند تمدید قرارداد او فعلا به تاخیر افتاده و ممکن است کاپیتان رم از میادین فوتبال خداحافظی کند.

گوشی

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس