انتخابات امریکا نشان داد مردم آمریکا از وضع موجوشان خسته هستند/ترامپ از کلینتون سیاستمدارتر است

انتخابات امریکا نشان داد مردم آمریکا از وضع موجوشان خسته هستند/ترامپ از کلینتون سیاستمدارتر استعضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه...
ادامه مطلب
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس