عربستان در یمن در هر دو جبهه جنگ و سیاست به بن بست رسیده/کشتار خونین صنعا نماد بی خردی و سیاست عقیم

عربستان در یمن در هر دو جبهه جنگ و سیاست به بن بست رسیده/کشتار خونین صنعا نماد بی خردی و سیاست عقیممعاون عربی و آفریقای وزارت خارجه گفت:...
ادامه مطلب
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس