تصویر Bitmap یا پیکسلی چیست؟

تصویر Bitmap یا پیکسلی چیست؟

به نوع خاصی از فایلهای تصویری که با شبکه ای از پیکسلها و یا نقاط رنگی شکل گرفته اند، Bitmap می گویند. از ویژگیهای این نوع از تصاویر میتوان به این موضوع اشاره کرد که اندازه یا سایز این گونه تصاویر نسبت به مقدار اوّلیّه،...
ادامه مطلب
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس