آگهی استخدامی آشپز کارگر تبریز 2016-05-01

استخدام آشپز و کارگر خانم در تبریز
  به یک نفر آشپز خانم و یک نفر کارگر ساده خانم با سابقه کار جهت همکاری در تله رستوران واقع در محدوده ولیعصر تبریز نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۸۹۸۱۰۲۰۹

استخدام آشپز و کارگر خانم در تبریز

  به یک نفر آشپز خانم و یک نفر کارگر ساده خانم با سابقه کار جهت همکاری در تله رستوران واقع در محدوده ولیعصر تبریز نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۸۹۸۱۰۲۰۹
استخدام آشپز و کارگر خانم در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس