آگهی استخدامی با دیپلم، لیسانس 2016-05-03

استخدام با مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس
    تعدادی خانم و آقا با تحصیلات در رشته های زیر جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس برق لیسانس  صنایع فیزیک ریاضی آمار مدیریت دولتی تلفن:۴۴۹۶۱۳۹۴

استخدام با مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس

    تعدادی خانم و آقا با تحصیلات در رشته های زیر جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس برق لیسانس  صنایع فیزیک ریاضی آمار مدیریت دولتی تلفن:۴۴۹۶۱۳۹۴
استخدام با مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس