آگهی استخدامی نصاب و قزوین 2016-05-01

استخدام نصاب و بازنشسته در قزوین
  به ۲ نفر نصاب کولر آبی و یک نفر بازنشسته جهت پاسخگویی به تلفن در قزوین نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۹۴۹۵۶۵۲

استخدام نصاب و بازنشسته در قزوین

  به ۲ نفر نصاب کولر آبی و یک نفر بازنشسته جهت پاسخگویی به تلفن در قزوین نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۹۴۹۵۶۵۲
استخدام نصاب و بازنشسته در قزوین

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس