قراردادهای نفتی جدید بازگشت به دوران قبل از ملی شدن نفت است/ دولت مدعی است چون پول‌نداریم آزادگان را به توتال واگذار می‌کنیم/ خودتحریمی ها مربوط به FATF نیست، مربوط به برجام است

قراردادهای نفتی جدید بازگشت به دوران قبل از ملی شدن نفت است/ دولت مدعی است چون پول‌نداریم آزادگان را به توتال واگذار می‌کنیم/ خودتحریمی ها مربوط به FATF نیست، مربوط به برجام است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مدعی است چون پول برای سرمایه‌گذاری نداریم باید میدان نفتی آزادگان را به توتال فرانسه واگذار کنیم، قراردادهای نفتی جدید را بازگشت به دوران قبل از ملی شدن نفت توصیف کرد.

قراردادهای نفتی جدید بازگشت به دوران قبل از ملی شدن نفت است/ دولت مدعی است چون پول‌نداریم آزادگان را به توتال واگذار می‌کنیم/ خودتحریمی ها مربوط به FATF نیست، مربوط به برجام است

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس